Muži proti násilí

Násilí na ženách se týká nás všech. Proto nezisková organizace ROSA – centrum pro ženy, která se zaměřuje na pomoc obětem domácího násilí, připravuje osvětovou kampaň zaměřenou – tak trochu netradičně – na muže.

Většina mužů se násilí na ženách nedopouští a je důležité, aby byl slyšet právě jejich hlas a jasný postoj k tomu, že násilí netolerují, nebagatelizují a není jim lhostejné. Ke změně společenského klimatu a zastavení tolerance násilí na ženách je potřeba, aby muži vykročili z komfortní zóny neutrálního postoje a mlčení, vymezili se proti násilí na ženách a stali se tak součástí řešení.

Pomocí výrazných mužských osobností veřejného života chceme apelovat na muže, aby nezůstávali stranou. Náš projekt je má motivovat, aby byli všímaví, aktivní a aby byli ostatním příkladem.