PODCASTY

PODCASTY

Podcasty se budou věnovat různým přetrvávajícím genderovým stereotypům a různým cílovým skupinám. Tematicky budou zahrnovat edukační podcast o příčinách domácího a genderově podmíněného násilí, prevalenci násilí na ženách, formách, lidskoprávním rozměru tématu.