Práva ve vztahu

 

„Láska může existovat jen tam, kde je svoboda. Pevné vztahy vydrží jen na základě svobody, zodpovědnosti a lásky.“

Cloud, H. Dr., Townsend, J. Dr.: Hranice v manželství
Vztahy bez násilí stojí na vzájemné důvěře.
Dobrý vztah vyžaduje toleranci, zodpovědnost i umění naslouchat druhým. Naslouchat znamená snažit se pochopit stanovisko druhého, pochopit, že pro druhého jsou city stejně důležité jako tvé pro tebe.

Zdravý vztah:

 • pravidlem zdravého vztahu je otevřená komunikace, kdy se ani jeden z partnerů nepodílí silou a kontrolou nad rozhodnutími.

Nezdravý vztah:

 • je nerovnováha, kdy jeden partner zkouší uplatňovat kontrolu a moc nad druhým skrze výhrůžky, emoční a fyzické násilí. Pokud se dostane do extrému, součástí nezdravého vztahu mohou být nadávky, napadání, zadržování peněz, hrozby izolací osoby od přátel, rodiny, výhrůžky, násilné činy, pronásledování a fyzické zranění.

Partneři ve zdravém vztahu:

Respektujeme se na vzájem, máme zdravý vztah

 • jeden respektuje druhého a nekontroluje ho
 • diskutují a necítí se ohroženi, když má partner jiné mínění
 • oba jsou schopni dělat rozhodnutí o svých aktivitách, své budoucnosti a rodině
 • každý vyjadřuje své myšlenky ve vztahu
 • odmítají dělat věci, které se jim nelíbí
 • očekávají rovnocenné vztahy, kde oba berou a dávají
 • očekávají, že jakékoli sexuální chování je na dohodě
 • vědí, že jakékoli násilí je neakceptovatelné
 • oba dělají ústupky a uvědomují si, že neztrácejí sílu ani postavení, jestliže jejich názor není následován
 • neuchylují se k hrozbám, napadání a násilí, když chtějí dosáhnout svého
 • vědí, že NE znamená ne a nenutí k sexu násilím
 • umí čelit pocitům jako vztek a frustrace bez toho, že by si je vybili na tom druhém

Některé páry prožívají hádky a spory. Jsou to ale spory čestné, férové a neeskalují mimo kontrolu.
Zdravé vztahy jsou takové, kde existuje vzájemný respekt a otevřená komunikace pocitů. Partneři musí pracovat na svém vztahu, rozvíjet ho, respektují každý individualitu toho druhého a osobní hranice.
Zdravý vztah je takový, ve kterém nezraňujete druhé emočně, fyzicky, sexuálně.

LISTINA PRÁV NA SCHŮZCE

Mám právo:

Ráda se s ním sejdu, no nechci aby mně do nečeho nutil

 • požádat o schůzku
 • odmítnout schůzku
 • navrhovat aktivity
 • odmítnout aktivity, které se mi nelíbí
 • mám své vlastní pocity a jsem schopna je vyjádřit
 • říci „myslím, že můj přítel je špatný a jeho akce jsou nevhodné“
 • říci někomu „nepřerušuj mě“
 • mít své hranice a respektovat hodnoty
 • říci svému partnerovi, když cítím náklonnost
 • odmítnout náklonnost
 • být slyšen
 • odmítnout sex kdykoli z jakéhokoli důvodu
 • mít přátele a prostor stranou mého partnera
 • aby se mnou bylo jednáno vždy s respektem a jako rovný s rovným
 • na své vlastní tělo, myšlenky, zkušenosti a vlastnictví
 • vybrat si a držet své přátele
 • nebýt týrán – fyzicky, emocionálně i sexuálně
 • opustit vztah
 • říci NE, nesouhlasit

Mám odpovědnost za:

 • určuji své hranice a hodnoty
 • respektuji hranice ostatních
 • komunikuji jasně a poctivě
 • nenarušuji hranice ostatních
 • požádám o pomoc, když to potřebuji
 • jsem ohleduplný
 • stanovuji si pro sebe vysoké cíle
 • nevyhrožuji poškozením sebe nebo druhých
 • povzbuzuji svou přítelkyni/přítele, aby sledoval/a své sny
 • podporuji přítelkyni/přítele emocionálně
 • komunikuji – ne manipuluji
 • neponižuji nebo nesnižuji přítelkyni/přítele
 • odmítám násilí – fyzické, emocionální i sexuální
 • pečuji o sebe