Jako mohu pomoci kamarádce

 

Katka: „Jano, od čeho máš ty modřiny na ruce?“
Jana: „Ale, jen jsem spadla a bouchla se o zábradlí…“
Katka: „Jano, mám o tebe strach. Vyhýbáš se nám. Nechceš si o tom promluvit?“
Jestliže máš kamarádku, která je týrána, můžeš jí pomoci tím, že projevíš starost a nabídneš jí pomoc. Nech ji mluvit důvěrně o její situaci a bez odsuzování.

Můžeš totiž být jediná osoba, se kterou se cítí dobře. Pomoz jí tímto způsobem:

 • Naslouchej jí
 • Věř jí
 • Neminimalizuj její úsilí
 • Nesuď jí
 • Neobviňuj jí
 • Ujisti ji, že není odpovědná za týrání
 • Řekni jí, že to není její vina

Dej jí telefon na krizovou linku pro oběti domácího násilí.
Pokud již bydlí se svým přítelem, pomoz jí například uschovat důležité dokumenty a extra oblečení třeba u tebe doma.

Řekni jí, že si zaslouží být v bezpečí.
Fyzické násilí ve vztazích není nikdy akceptovatelné. Připomeň jí, že nikdo si nezaslouží být bit a týrán.

Pomoz jí, aby nepopírala nebo neminimalizovala násilí.
Jestliže řekne: „Ne, to skutečně není tak zlé,“ řekni jí: „Je to vážné.“

Ujisti jí, že neexistuje žádná omluva pro týrání.
Nikdo si nezaslouží být týrán. Násilí je trestný čin.

Jak poznám že je má kamarádka týrána?

Naše kamarátka je v poslední době divná, moc s náma nemluví

 • Viděla jsi zranění?
 • Uznala jsi její vysvětlení pro její monokly, modřiny a zlomeniny?
 • Chybí často ve škole, v práci?
 • Zdá se ti, že ji její partner neobvykle a příliš mnoho kontroluje?
 • Zaznamenala jsi změny v jejím chování?
 • Uvádí ji její partner do rozpaků nebo ji zesměšňuje ve společnosti?
 • Obviňuje ji partner za to, co dělá nebo co říká?

Přítelkyně v násilném vztahu mohou také:

 • Změnit svůj styl oblékání nebo líčení.
 • Zdá se, že ztratila důvěru v sebe sama a začala se složitě rozhodovat?
 • Přestala s tebou a dalšími přáteli trávit čas?
 • Má špatné známky, opustila školu?
 • Začala užívat drogy a alkohol?

Co můžete udělat?
Zaměř se na její posílení. Dej jí emocionální podporu, aby věděla, že je dobrá.
Pomoz jí vytvořit bezpečnostní plán, vymyslet způsoby, jak rychle uniknout.
Buď trpělivá. Než dojde ke změně, bude to chtít hodně času. Je tu totiž hodně bariér.

… ale kdyby přeci hledala moji pomoc, řekla by si o ni.
Tvá přítelkyně se možná bojí ti říct o své situaci. Může být v rozpacích a není si jista, jak budeš reagovat.

… ale zdá se, že mě ani nechce vidět. Já nevím, jestli jsme ještě kamarádky.
Ženy v násilných vztazích jsou často izolovány od přátel a rodiny. Násilník chce totální kontrolu a nechce, aby mluvila s druhými. Je důležité snažit přiblížit se k ní a dát jí najevo, že máš o ní starost.

Musíme si vždy pomáhatJestliže máš podezření, že kamarádka uvízla v násilném vztahu, můžeš zkusit na začátek říci něco jako: „Nevypadáš tak šťastně jako obvykle,“ nebo se všeobecně zeptat: „Nechceš si se mnou o něčem promluvit?“ Tento nekonfrontační a nepřímý dotaz může tvou kamarádku pobídnout odhalit, že je něco špatně. Poslouchej ji bez soudů a odsudků nebo dávání nechtěných rad. Jestliže kamarádka chce pomoci, navrhni jí kroky z kapitoly Bezpečnostní plán. Jestliže máš pocit, že je tvá kamarádka ve vážném nebezpečí, promluv si okamžitě s dalším dospělým, kterému věříš, o její situaci. Nezkoušej ji „zachránit“ nebo být hrdinkou a zkoušet vyřešit situaci po svém.