Bezpečnostní plán

 

Když teprve spolu začínáte chodit a nevíte, co můžete od partnera čekat, není od věci mít „bezpečnostní plán“ na rande.


Bezpečné rande

 • Před odchodem na schůzku dej vědět, že máš připraven plán pro večer, a ujisti rodiče nebo přátele, jaký je tvůj program a kdy se vrátíš domů.
 • Buď opatrná na klesající schopnost reagovat pod vlivem alkoholu a drog.
 • Jestliže opouštíš párty s někým, koho dobře neznáš, řekni někomu známému, s kým odcházíš, a požádej ho, aby vám zavolal, zda jsi v pořádku dorazila domů.
 • Věř svým instinktům – jestliže se situace vyvíjí pro tebe nepříjemně, zkus být klidná a vymysli způsob, jak se ze situace dostat.

Bezpečnostní plán pro teenagery

Dám raději někomu vědet kde jsemPřemýšlejte o způsobech, jak se cítit bezpečně v nebezpečných nebo potenciálně nebezpečných vztazích:

 • Komu z dospělých mohu říci o týrání a zneužívání.
 • Kdo z dospělých mi může pomoci poradit, jak být v bezpečí.
 • Promyslete změnu vaší cesty do školy a ze školy (do tanečních, na zájmové a sportovní kroužky…).
 • Kteří přátele mi mohou pomoci být v bezpečí.
 • Jestliže někde uváznu, kdo mi může zajistit bezpečný odvoz domů.
 • Piš si deník o týrání, zneužívání.
 • Změň číslo mobilního telefonu, které jsi dala násilníkovi.
 • Měj připravenou hotovost, telefonní kartu a telefonní čísla na někoho, kdo ti může kdykoli pomoci.
 • Kam se můžu rychle uchýlit, abych se dostala pryč od násilné osoby.

Plánování bezpečnosti v násilném vztahu

Jestliže už jsi zapletena do násilného vztahu, musíš mít na paměti, že nikdo si nezaslouží být zneužíván, týrán a zastrašován. Pamatuj si, že nemůžeš změnit toho, kdo tě bije. A časem se násilí ještě zhoršuje. Muži, co týrají své partnerky, neznají žádné „STOP“.

Bezpečnostní plán v násilném vztahu

Už to nedokážu vydržet, musím se od něho osvoboditPřed násilným setkáním:

 • Praktikuj rychlé opuštění domova, místa.
 • Měj vždy u rukou klíče, doklady, peníze, mobilní telefon, kartu.
 • Přemýšlej, kam jdeš, plánuj si trasy.
Jestliže jsi napadena násilným partnerem:

 • Neutíkej nikdy do místnosti, kde jsou potenciální zbraně (nože), jako je kuchyně, a odkud není úniku.
 • Neutíkej nikdy do pokoje, kde není východ (koupelna a WC).
 • Volej policii – 158, 112.
 • Zkus se dostat na bezpečné místo, jako je byt či dům sousedů nebo veřejné prostory.
 • Neuklízej stopy po napadení.
 • S policií mluv odděleně od partnera.

Po útoku:

Je ke mně tak zlej, ale já s ním stejně zůstanu

 • Vyhledej lékařskou pomoc. Lékaře vyhledej, i když se ti zdá, že jsou zranění malá – např. modřiny. Uveď , jak ke zranění došlo. Nech si vystavit i lékařskou zprávu. Můžeš ji potřebovat. Zranění zdokumentuj (např. je vyfotografuj tak, aby bylo viditelné datum pořízení snímku).
 • Řekni někomu, co se stalo (doktor, rodiče, příbuzní, sousedé, policie).
 • Volej krizovou linku, odborné centrum pro pomoc obětem násilí.
 • Pokud nebyl partner zajištěn policií: snaž se najít bezpečné místo – u rodiny, přátel, popřípadě v azylovém domě pro oběti domácího násilí (zde ale přijímají ženy od 18 let).

Další pravidla bezpečí:

 • Plánujte únikovou cestu, kdyby partner přišel do školy či do práce.
 • Změň telefonní číslo.
 • Nebuď ve škole ani v práci nikdy sama.
 • Měň trasy a časy, kdy chodíš do školy či do práce
 • Choď ven v rušnou dobu
 • Měj přátele, kteří tě mohou doprovodit
 • Nos píšťalku
 • Choď na kurzy sebeobrany
 • Ulož si telefonní čísla na policii, krizovou linku a přátele do mobilu. Měj jej vždy u sebe.

Jestliže chceš zůstat ve vztahu, i když je partner násilný, uvědom si, že násilí se nezastaví ani neskončí. Nemůžeš změnit chování svého partnera tím, že změníš své chování, ale také nejsi v žádném případě odpovědná za týrání.

Co se stane, když oznámím, že mě partner znásilnil a fyzicky mě napadl? Bára, 19 let

Zákony platí pro každého stejněZnásilnění a týrání osoby blízké je trestný čin. Pokud již žijete v jedné domácnosti, můžeš podat oznámení podle § 215a trestního zákona – týrání osoby ve společném obydlí (sazba až tři roky odnětí svobody). Dalšími trestnými činy jsou – ublížení na zdraví (§ 221, § 222 – odnětí svobody 2 – 12 let), omezování osobní svobody (§ 231 – odnětí svobody až 10 let), zbavení osobní svobody (§ 232 – odnětí svobody 3 až 12 let), vydírání (§ 235 – odnětí svobody až 12 let), útisk (§ 237 – odnětí svobody až 6 měsíců), násilí proti skupině obyvatel a jednotlivci (§197a – odnětí svobody až 1 rok), znásilnění (§ 241 – odnětí svobody 2 až 15 let). Trestní oznámení můžeš podat na Policii ČR nebo státním zastupitelství. K tomuto kroku přistup, až když máš zajištěné bezpečí, protože v této chvíli může násilí nebezpečně eskalovat. Trestní oznámení můžeš podat písemně nebo ústně. Pokud žiješ s partnerem v jedné domácnosti a podáš oznámení podle §215a, nemusíš dávat svolení se stíháním pachatele. Pokud k napadení zavoláš policii, ta může pachatele zadržet nejdéle na 24 hodin. Po napadení jdi k lékaři nechej si vystavit lékařskou zprávu, případná zranění si nechej vyfotografovat. Budeš je potřebovat jako důkazy.

Pokud by ale Báře i jejímu příteli bylo 17 let, je postup stejný, jako by jim bylo 19 let. Trestní odpovědnost je v České republice od 15 let. Pokud by došlo k trestnému činu, byl by její přítel stíhán jako mladistvý, kde by mu byla, podle zákona o úpravě trestního řízení, vyměřena polovina výše trestu odnětí svobody. Pokud by bylo dívce méně než 15 let, je to okolnost, která zvyšuje trestní sazbu. Pokud by partnerovi bylo méně než 14 let, není trestně odpovědný, případ by byl odložen. Mohlo by mu ale být uloženo výchovné opatření (podle zákona o sociálně právní ochraně dětí).