Násilí ze sítí

Cyberstalking je zneužívání internetu, mobilních telefonů nebo jiných technologií komunikačních a informačních k pronásledování oběti jako jsou: nevyžádané e-maily, rozesílání negativních a pomlouvačných zpráv prostřednictvím chatu, blogu, další způsoby virtuálního šíření pomluv a informací poškozujících pověst oběti, záměrné útoky na data v počítači oběti. Stalkeři hledají své oběti nejčastěji pomocí komunitních portálů jako je mySpace a Facebook. Útočník může a nemusí být anonymní. Motivem bývá posedlost po oběti. Většinou jsou obětí dívky a nebo slavné osobnosti. Stalker loví jejich fotky, sbírá informace. Poté může zaútočit snadno ve skutečném světě.

 

 

 

Stalkeři po netu:

  • Opakovaně se pokoušejí kontaktovat oběť pomocí mailů, telefonátů, SMS, vzkazů, prostřednictvím ICQ, VoIP (např. Skype), prostřednictví chatů a komunikačních sítí jako Lidé.cz , libimseti, Facebook
  • Demonstrují moc a sílu
  • Snaží se poškodit pověst oběti tím, že rozšiřují nepravdivé informace o oběti v jejím okolí.
  • Jak se stalkerovi bránit:
  • Dej na vědomí, že o jeho zájem nestojíš.
  • Neodpovídej na vzkazy, nechoď na schůzky.
  • Mluv s okolím, chraň se.
  • Změň zvyky, trasy, schovej výhrůžné sms, maily, eviduj pronásledování, informuj přátele, Policii.

Jak předejít pronásledování prostřednictvím netu?

Bezpečně na sociálnich sítíchPozor co komu posíláš, kdo to může vidět? Dost mladých lidí se baví sextováním, což je rozesílání sexuálně laděných fotografií, videí či zpráv. Protože „paměť“ internetu je nekonečná, mohou být později snadným cílem zneužití či vydírání.

Heslo: neprolomitelné. Heslo k účtům je třeba chránit stejně jako PIN ke kartě v bance. Pomocí tvých účtů na síti se pronásledovatel může dostat k osobním údajům, které může snadno zneužít, manipulovat s nimi.

Osobní údaje: nesdělovat. Raději vystupuj po přezdívkou, své jméno, adresu, fotky z domácího prostředí nikomu nedávej. Na ulici také neřekneš každému, kde bydlíš, v kolik jsi doma sama, a kdy budeš a kde na dovolené. Útočník dokáže tvé údaje poskládat z různých zdrojů, které si najde ve vyhledávačích, profilech, sítích, diskuzních fórech.

Kybergrooming spočívá ve vylákání oběti na schůzku. Nejde o žádné rande, ale setkání s cílem ublížit, poškodit, zneužít oběť. Útočník využívá falešnou identitu, psychický nátlak, vlídné chování, s cílem oběť vylákat k osobnímu setkání. Proto je důležité nesetkávat se s cizími osobami z Internetu: nevíme, kdo se za jejich identitou skrývá a jaké jsou jeho úmysly.

Kyberšikana. Šikana je opakované psychické a fyzické ubližování. Terčem může být kdokoli, většinou spolužák, spolužačka, kteří jsou nějakým způsobem jiní, ale i kolega nebo kolegyně v práci. Kyberšikana může být spojena s fyzickou šikanou a nebo vedena jen po netu. Útočník ale může být zcela anonymní, což mu dodává větší agresivity, než by si dovolil ve skutečnosti. Kyberšikana dokáže velice tvrdě zasáhnout a společensky a psychicky poškodit oběť.