Stalking

Stalking je způsob chování, kdy se pachatel zaměří na nějakého člověka, po kterém slídí, obtěžuje a pronásleduje jej, vyhrožuje mu, může jej i fyzicky napadnout a někdy i usmrtit. U své oběti svým chováním zároveň vyvolává pocity strachu. Stalking znamená nejen pronásledování, zastrašování, vyhrožování, ohrožování, ale i psychický a fyzický teror, který je důsledkem nenávistí, pomsty nebo i chorobné náklonnosti pachatele. Za stalkingem se může skrývat skutečné fyzické sledování, ale i posíláni 100 nevyžádaných a obtěžujících SMS zpráv za den. Je ho třeba brát vážně, protože je mnohdy spojeno s násilím a existuje možnost, že se bude stupňovat. Stalking je od roku 2010 i v České republice trestným činem a pokud jsi v ohrožení, můžeš požádat i o krátkodobou policejní ochranu. V ČR se se stalkingem setkalo 10 % populace, 2% stalkingu končí smrtí.

Pronásledovatelem může být jak někdo, koho znáš, tak i někdo naprosto neznámý, přestože většina pronásledovatelů v minulosti s dotyčnou osobou chodila nebo se s ní jinak znala. Pokud je pronásledovatelem bývalý partner, je motivem jeho pronásledování snaha udržet si za každou cenu kontrolu a moc nad obětí a snaha udělat jí ze života peklo. Jde mu o pomstu, odplatu a trest za rozchod, pokračování násilí a udržení moci jakoukouli formou. Za stalking je považováno opakované pronásledování, které trvá minimálně 4 – 6 týdnů. Za opakování je považováno více než 10 pokusů o kontakt. Pokud pronásledování pokračuje delší dobu, je považováno za velmi nebezpečné a ohrožující. Je zde vysoké riziko eskalace násilí, které může vést až k napadení či vraždě oběti.

Co pronásledovatel obvykle dělá

 • Sleduje tě a objeví se prakticky kdekoliv, kde se právě nacházíš
 • Soustavně ti volá, často pak zavěsí
 • Záměrně ničí tvůj majetek
 • Posílá nevyžádané dárky, dopisy, esemesky nebo e-maily
 • Šíří o tobě pomluvy
 • Snaží se kontrolovat, komu voláš, nebo to, jak používáš počítač
 • S pomocí technologií typu skryté kamery nebo GPS monitoruje tvůj pohyb
 • Často se zdržuje se v blízkosti tvého domova, školy nebo práce
 • Vyhrožuje, že ublíží tobě, tvojí rodině, kamarádům nebo zvířeti
 • Shromažďuje informace o tobě, ať už s použitím veřejných zdrojů, nebo tak, že si zaplatí sledování, prohledává ti odpadky, vyptává se na tebe tvých kamarádů, rodiny nebo sousedů
 • Cokoliv dalšího, co mu umožní tě kontrolovat, sledovat nebo zastrašit

Stalking: jak se bránit

 • Jsi-li v akutním nebezpečí, okamžitě volej linku 158 nebo 112.
 • Věř svým instinktům a nepodceňuj situaci – pokud se cítíš v nebezpečí, pravděpodobně taky jsi.
 • Neber výhrůžky na lehkou váhu – pokud pronásledovatel mluví o sebevraždě nebo vraždě, případně snažíš-li se s ním rozejít, nebezpečí obvykle roste.
 • Nepodceňuj strach a nebezpečí. Nikdy nekomunikuj s tím, kdo tě pronásleduje.
 • Kontaktuj poradenské centrum zabývající se domácím násilím nebo zavolej na krizovou linku – pomohou ti sestavit bezpečnostní plán, případně ti poradí, jak máš dál postupovat a na koho se máš obrátit.
 • Měj připravený bezpečnostní plán – od toho, že změníš každodenní zvyklosti a zajistíš si místo, kam se můžeš uchýlit, až po to, že budeš mít kamaráda nebo příbuzného, který tě doprovodí, a že budeš vědět, co máš dělat, když se pronásledovatel najednou objeví u tebe doma, ve škole, v práci nebo kdekoliv jinde.
 • S pronásledovatelem vůbec nemluv ani nereaguj na jeho pokusy tě kontaktovat.
 • Pokus se shromáždit důkazy o pronásledování – zapiš si místo, čas a datum sledování nebo pokusu o kontakt, schovávej si e-maily, esemesky, dopisy i vzkazy, vyfoť všechno, co pronásledovatel zničí, nebo zranění, která ti způsobí, případně požádej svědky, aby sepsali, co viděli.
 • Obrať se na policii – vedle samotného stalkingu mohl pronásledovatel porušit i další zákony, například tím, že ti něco vzal nebo zničil.
 • Informuj o pronásledování rodinu, kamarády, kolegy, spolužáky nebo učitele a požádej je o pomoc – přinejmenším budou vědět, že si mají všímat, co se kolem tebe děje.