Co je domácí násilí

 

Setkala jste s tím, že Vás partner:

 • Ponižuje
 • Nadává vám
 • Zastrašuje
 • Brání Vám v kontaktu s rodinou či přáteli
 • Kontroluje nebo sleduje
 • Vyhrožuje Vám
 • Nedává Vám dostatek financí nebo o ně musíte prosit
 • Fyzicky Vás napadá (uhodil Vás, kopl do Vás, škrtil Vás atd.)
 • Nutí vás k sexu i když odmítáte

Pokud jste odpověděla kladně na některou z uvedených možností, může se u Vás jednat o domácí násilí.

Domácí násilí se může odehrávat mezi všemi členy domácnosti, může mít mezigenerační podobu (násilí na dětech nebo násilí na seniorech) nebo může docházet k násilí partnerskému.

Domácím násilím je obecně rozuměno chování, které u jednoho z partnerů způsobuje strach z druhého. Skrze užití moci, kterou tento strach poskytuje, kontroluje násilný partner chování druhého.

Pojem domácí násilí zahrnuje fyzické, sexuální, psychické či ekonomické násilí (či např. vynucenou izolaci), k nimž dochází mezi blízkými osobami. Většinu obětí domácího násilí tvoří ženy, přičemž pachateli jsou obvykle jejich současní i bývalí partneři (dochází ale i k násilí na dětech, starých osobách, násilí žen proti mužům či k násilí v homosexuálních vztazích).

Formy domácího násilí

Fyzické násilí
 • bití, facky, kopance, škrcení, rány pěstí či jiné fyzické útoky, ohrožování zbraní apod. Může být namířeno proti vám či proti osobám vám blízkým nebo např. vůči vašemu zvířeti.
Psychické násilí
 • nadávky, obviňování, pokořování a ponižování, zesměšňování ve společnosti, vyhrožování fyzickým násilím, zastrašování, odepírání spánku či potravy, vydírání sebevraždou, rozbíjení či ničení Vašich věcí, vyhrožování únosem dětí, znemožňováním v zaměstnání, zbavením svéprávnosti apod.
Sexuální zneužívání
 • znásilnění, donucení k sexu či sexuálním praktikám, které odmítáte, násilím nebo výhružkami.
Sociální izolace
 • bránění v návštěvách rodiny či přátel, sledování telefonátů, pronásledování, nečekané “kontrolní” návštěvy či telefonáty.
Ekonomická kontrola
 • omezování přístupu k penězům, neposkytování peněz na provoz domácnosti, snaha zakázat vám chodit do práce.

Domácí násilí se často vyskytuje v několika formách současně, navíc má vzrůstající tendenci – psychické násilí se často vyhrotí v násilí fyzické.

Specifika domácího násilí

Domácí násilí začíná často velmi nenápadně (psychickým znevažováním, kontrolou, izolací, ponižováním), takže si jeho prvních příznaků oběť často ani nevšimne. Pokud se ovšem domácí násilí hned v počátcích nezastaví, má stupňující se tendenci – opakuje se a nabývá na intenzitě.

K násilí ve vztahu nedochází neustále – střídají se období násilí a relativního klidu. V násilném vztahu se totiž projevují tři faktory: láska, naděje (že se vše zlepší, že se partner změní apod.) a strach. Cyklus domácího násilí, v němž se střídá období “líbánek”, vzrůstající tenze, konfliktu a “usmiřování”, se tak stále opakuje – navíc se stupňující tendencí.