Pro preventisty SŠ

 

V ČR během svého života zažije násilí ze strany svého partnera 38 % žen (Pikálková, S. Mezinárodní výzkum Násilí na ženách Sociologický ústav AV ČR, 2003). Nejčastěji jsou násilím zasaženy ženy na mateřské dovolené a ženy ve věku 30 – 44 let, tedy ženy, které mají doma školní děti. Bohužel v rodinách, kde k násilí dochází, jsou děti svědky násilí v 90 procentech případů, fyzicky na své děti útočí 40 – 60 procent násilných otců. (ROSA, sociologická sonda 2008).

Tyto děti jsou ovlivněny již samotným svědectvím násilí – násilné vzorce chování si přenášejí do dalšího života a kontrolu a moc, která je při násilí uplatňována, berou jako samozřejmé prostředky sociální komunikace. Mezi českými školami nebyl podobný průzkum veden, ale například v Kanadě je v každé třídě přibližně 3 až 5 dětí vystavených DN. (Kincaid) U násilí je prokázán transgenerační přenos, a výskyt násilí mezi teenagery už v době, kdy začínají vztahy není zanedbatelný.

Podle zahraničních statistik zažívá násilí ve vztahu každá třetí dívka. Podle průzkumů ROSA každý 5. student nebo studentka vědí o násilí ve svém okolí, více než každý 6. ví o násilí ve vztahu kamarádky nebo kamaráda. Každý 8. prožil násilí ve své původní rodině. Pouze 7 procent dívek označilo variantu zažila jsem násilí ve svém vztahu. (Hronová, Sociologická sonda To si dovolit nesmíš, ROSA 2006) Přesto je studentek, které prožily násilí je mnohem více. Je zde souvislost s vnímáním násilí. Ačkoli procento odpovědí ano na otázku prožití násilí ve vlastním vztahu je malé, mnohem větší procento studentů odpovědělo ano na otázky indikující násilí ve vztahu: 11 % dívek bylo udeřeno, 11 % bylo ve vztahu ponižováno, 11 % partner omezoval, 15 % studentů a studentek šlo ve vztahu proti svým přáním. Z chlapců zažilo ponižování a uhození 3,8 % z nich. Znamená to, že studenti a studentky nevnímají varovné signály a konkrétní projevy násilí ve vztahu jako násilí. I z dalších poznatků víme, že studenti si myslí, že takové chování je „normální“ protože jejich „vrstevníci prožívají ve vztazích to samé“, že to ke vztahu prostě „patří“. Mezi studenty ve věku 17 – 22 let, mezi nimiž se v roce 2007 prováděl průzkum, už s někým chodilo, nebo mělo vztah dvě třetiny dívek a tři čtvrtiny chlapců.
Mladí lidé, kteří spolu začínají chodit, jsou ohroženi násilím ve vztahu stejně jako dospělí. Na rozdíl od dospělých, kteří již mají zkušenosti se vztahy, jsou mnohem více zranitelnější. Problematika násilí mezi mladými lidmi, které navazují partnerské vztahy, je podceňována. Málokdo si s obdobím, kdy lidé spolu začínají chodit, spojuje ponižování, kontrolování, omezování a nebo i bití, fackování a sexuální násilí.

Proč mladí lidé nevnímají některé projevy násilí jako násilí? Příčin může být více:

 • děti byly svědky násilí, viděly, že se otec chová násilně, mají pak pocit, že násilí je normální, přejali tento model chování od rodičů,
 • mají představu, že takové chování je normální, protože vrstevníci prožívají to samé,
 • mají strach opustit vztah poznamenaný násilím, protože by ztratili společenský status mezi vrstevníky.

Kromě vlastní rodiny, jsou učitelé a výchovní poradci těmi, kdo může žákům a studentům pomoci. Ať již v rámci prevence při zařazení tematiky násilí ve vztazích do výuky, tak i při řešení individuálních problémů studentů. Se studenty je třeba hovořit o genderových stereotypech ve společnosti, vztazích, násilí, odpovědnosti, rovnoprávnosti ve vztahu, jak se bezpečně pohybovat v mezilidských vztazích i na internetu a sociálních sítích. Studenti by měli znát: kolo moci/ násilí/ rovnost, cyklus násilí, formy násilí, práva na schůzce, rozpoznání varovných signálů, měli by znát kontaktní informace na pomáhající organizace.

ROSA každoročně v rámci prevence díky projektu Stopnásilí.cz na školách navštěvuje (díky podpoře Magistrátu hl.m. Prahy bezplatně) přímo třídy středních škol v Praze. Pokud máte o seminář zaměřený na projevy násilí, bezpečí, zájem a jste střední škola na území hl.m. Prahy, pište na info@rosacentrum.cz .

Pro pedagogy a výchovné poradce ROSA vydala v roce 2009 (a aktualizovala v roce 2023) publikaci Násilí ve vztazích teenagerů – Manuál pro pedagogy SŠ. Kapitoly: Teoretická část – Co je domácí násilí, Pachatel a oběť domácího násilí, Násilí ve vztahu, Stalking, Mýty o násilí, Intervence – jak podpořit oběť, Intervence – jak hovořit se studentem který se chová násilně, Legislativa v ČR, Prevence násilí a práce se třídou. Praktická část obsahuje testy, podněty, materiály pro studenty ke kopírování ke všem kapitolám teoretické části. Manuál je ke stažení  zde .  Tištěná verze již byla rozebrána.

Pro studenty SŠ vydala ROSA v roce 2011 díky podpoře grantu Prevence kriminality hl.m. Prahy publikaci To si líbit nenechám. Druhé vydání publikace To si líbit nenechám vydané za podpory Norských grantů v roce 2023 je ke stažení zde 

Témata publikace:

 • násilí ve vztahu
 • stalking
 • znásilnění
 • násilí ze sítí
 • bezpečná komunikace
 • co říká zákon
 • jak pomoci obětem násilí
 • jak zkrotit hněv