VZDĚLÁVACÍ MODUL

 

Komplexní vzdělávací modul pro studenty a pedagogy zdravotních škol zahrnující e-learningové materiály a instruktážní videa s důrazem na individuální posouzení rizik slouží vzdělávání budoucích i stávajících zdravotníků. Smyslem realizace komplexního vzdělávacího  modulu je  pochopení všech aspektů násilí ve zdravotnických profesích, jež bude využitelné jak v rámci základního vzdělávání na školách, tak i v rámci dalšího vzdělávání pracovníků v praxi. Rozšíření informací o domácím násilí mezi zdravotníky a studenty zdravotnických škol přispívá k efektivní pomoci obětem domácího násilí, prevenci sekundární viktimizace obětí a snížení dopadu domácího násilí  na oběti.

Podle Studie FRA vyhledá pomoc v nemocnici jen 10 % obětí násilí a jiné zdravotnické zařízení 14 % žen obětí, proto je kromě proškolení pomáhajících profesionálů důležité zvyšovat také povědomí obětí o problematice a možnostech pomoci.  Tento projekt může propojit velké zkušenosti odbornic organizace ROSA s vedením škol budoucích zdravotníků, kteří bývají v první linii a neumí nabídnout vedle ošetření efektivní pomoc a podporu pro oběť, ať již při komunikaci s obětí, tak poskytnutím navazujících služeb.

Vzdělávací modul  pro zdravotníky :  Intervence v případech domácího násilí 

Domácí násilí na ženách / násilí v partnerských vztazích: Dostupné statistické údaje v ČR i v mezinárodním měřítku opakovaně ukazují, že 90%-95% případů domácího násilí je pácháno muži na ženách. Ženám také hrozí vyšší riziko opakované zkušenosti s násilím, zastrašováním nebo zraněním v důsledku napadení. Vzhledem k tomu, že jsou to většinou ženy, které ve větší míře zastávají roli pečující osoby v rodině, násilí na nich ovlivňuje a zasahuje také jejich děti. Z těchto důvodů používáme  termín domácí násilí na ženách a  zaměřujeme se na potřeby žen. O obětech  referujeme v ženském rodě a o pachatelích v rodě mužském. Nicméně, většina doporučení může být aplikována i na případy mužů, obětí domácího násilí, kteří si zaslouží stejný respekt a podporu.

OKRUH  1 : Úvod do problematiky domácího násilí 

01 – Domácí násilí
02 – Násilná osoba – charakteristika
03 – Oběť a dynamika násilného vztahu
04 – Mýty o domácím násilí
VIDEO k 04 Mýty o domácím násilí
05 – Důsledky násilí na děti, jeho svědky
Pomůcka: kolo moci, fáze násilí
Otázky 1 – otestujte své znalosti

OKRUH  2 : Role zdravotníků při prevenci a pomoci obětem domácího násilí

06 – Role zdravotníků při prevenci a pomoci obětem domácího násilí
07 – Vedení rozhovoru  s obětí
VIDEO k 07 Vedení rozhovoru s obětí
08 – Dokumentace zranění
VIDEO k 08 Ošetření oběti
VIDEO k 08 Dokumentace zranění 
09 – Identifikace rizik a bezpečnostní plán
10 – Právní minimum pro zdravotníky
Otázky 2 – otestujte své znalosti

OKRUH  3 : Prevence násilného chování vůči zdravotníkům

11 – Násilí ve zdravotnictví: zdravotník – pacient
VIDEO k 11 Prevence násilného chování vůči zdravotníkům
12 – Základní prvky sebeobrany
13 – Násilí na pracovišti

Partnerem ROSY v projektu Stop násilí pro zdravotnictví je Vysoká škola zdravotnická o.p.s.

Projekt Rosy   „Stop násilí pro zdravotnictví“   podpořila Nadace Open Society Fund Praha z programu Dejme (že)nám šanci, který je financován z Norských fondů.