TICHÉ SVĚDKYNĚ

Každý rok zemřou  rukou násilného partnera v České republice desítky žen. Odhaduje se, že v zemích původní členské „patnáctky“ Evropské unie zemře každý rok na následky násilí, kterého se na nich dopustili jejich partneři 700 až 900 žen.

“Zbytečná smrt”, říká socioterapeutka ROSA centrum pro ženy Zdena Prokopová, “je vždy vrcholem neřešených problémů, neřešeného násilí ve vztahu, výjimečně zkratovitého chování. Mezi spouštěče násilí je zapotřebí nepodceňovat situace, které mají potencionál pro eskalaci násilí. Samozřejmě, někdy se může se jednat o zkratkovité jednání v hádce žárlivého partnera, svou roli někdy sehrává alkohol, patologie partnera, často se ale  jedná o promyšlený čin. Ten označujeme pojmem femicida,  označení pro vraždu ženy, která byla spáchána na základě jejího pohlaví.”

Oběti někdy podceňují riziko, zdůrazňuje Prokopová. Stále věří, že se jejich situace změní. K tomu přispívá to, že násilí není často nepřetržité. Chvíle mlácení, psychického tlaku střídají chvíle klidu, kdy se násilný partner snaží ukázat laskavou tvář. Svou roli má  i to, že se oběť snaží za každou cenu zachránit pro děti úplnou rodinu. Proto zdůrazňujeme, dodává Prokopová, že je vždy rozhodující, aby se ženy, které zažívají násilí ve vztahu, včas, než bude pozdě, obrátily na specializované pomáhající profese, vyhledaly odbornou pomoc. Společně se zkušenými socioterapeutkami a sociálními pracovnicemi je nutné probrat historii násilí v konkrétním případě, probrat všechny rizikové faktory. K jakým formám násilí dochází, zda jde o výhrůžky zabitím, pronásledování, zda pachatel užívá alkohol, či drogy, zda je ozbrojen, je nadměrně žárlivý…Tedy identifikovat, zda je oběť násilí skutečně ohrožena a jak toto riziko eliminovat.

Druhou příčinou je bagatelizace. Tendence bagatelizace násilí vůči ženám má v české společnosti, ale často i v institucích, které by měly pomáhat, velmi tuhý kořínek. A nejen proto, že je to častá obrana pachatelů – vždyť jsem jí dal jen pár facek!, hájí se. Přes řadu osvětových kampaní řada i expertů na rodinou problematiku má problém rozlišit co je podle jejich názoru domácí násilí a co manželský konflikt. Bagatelizace má mnoho podob. Přestěhujte se, změňte si telefonní číslo, slyší někdy oběti stalkingu. Ale on je vzorný otec, o děti se stará. Ano neměl by vás bít, ale zkuste navštívit mediátora, třeba se domluvíte, aby toho nechal, už jen kvůli dětem, které má rád…. Ne vždy jsou státní orgány schopné včas zareagovat na výhrůžky: „To víte, je to tvrzení proti tvrzení, může vám to někdo potvrdit?“ Prosby oběti o pomoc dostávají někdy punc „je to účelové, chce dostat děti do péče“. I oběti skutečně brutálního násilí jsou tlačeny do kontaktů s násilným partnerem v zájmu dětí. Z veřejných zdrojů je znám případ, kdy násilný pachatel vylákal partnerku pod slibem dohody do své blízkosti, kde ji zabil. K bagatelizaci domácího násilí, k neochotě či neznalosti jej pojmenovat, přispívá svým způsobem i tzv. kriminologický přístup, kdy za domácí násilí je označováno pouze takové jednání, při kterém dojde k prokázanému trestnému činu, a násilí je pak potrestáno, či je využit institut tzv. vykázání. Pokud to není trestný čin, pak je možné využít přestupkového řízení, které rovněž pachatele, tvrdí ti, kteří kriminologický přístup považují za jedině správný a určující, co je domácí násilí a co ne. Bagatelizace, nezjištění profilu násilné osoby, rizikových faktorů, bývá výsledkem podcenění závažnosti situace.

TICHÉ SVĚDKYNĚ 2023:   https://www.stopnasili.cz/v-roce-2023-zemrelo-podle-verejnych-zdroju-21-zen-rukou-sveho-partnera/

TICHÉ SVĚDKYNĚ 2022:   https://www.rosacentrum.cz/tiche-svedkyne-2022-pocet-vrazd-zen-i-jejich-brutalita-roste/

TICHÉ SVĚDKYNĚ 2021: https://www.rosacentrum.cz/tiche-svedkyne-za-rok-zemrelo-21-zen-rukou-sveho-partnera/

TICHÉ SVĚDKYNĚ 2020: https://www.rosacentrum.cz/za-dvacet-let-bylo-v-cr-zavrazdeno-nejmene-195-zen-svym-partnerem/