Znaky týrání

Indikátory týrání  jsou znaky nebo záchytné body, které naznačují že mohlo dojít ke zneužití. Fyzické indikátory mohou zahrnovat zranění nebo modřiny, zatímco ukazatele chování jsou způsoby, jak oběti a pachatelé jednají nebo na sebe vzájemně působí. Mnohé z uvedených ukazatelů níže lze vysvětlit i jinými příčinami (např. modřina může být výsledkem náhodného pádu) a žádný jednotlivý ukazatel lze považovat za nezvratný důkaz. Je třeba ale být pozorný a všímat si řetězení indikátorů, které poukazují na problém týrání.

Znaky zanedbávání

 • chybějící osobní péče, zanedbanost, známky podvýživy (např. zapadlé oči, ztráta hmotnosti)
 • chronické zdravotní problémy (jak fyzické, tak psychické)
 • dehydratace (extrémní žízeň) – o čemž svědčí nízká produkce moči, suchá křehká kůže, sucho v ústech, bolest, apatie, nedostatek energie, a zmatenosti
 • proleženiny
 • nedostatečná osobní hygiena, včetně špinavého oblečení, špinavé nehty a kůže, vši, přítomnost výkalů nebo moči
 • absence potřebných náhrad, brýle, naslouchátka, chodítka, invalidní vozíky

Znaky fyzického násilí

 • zjevné známky fyzického traumatu (např. škrábance, modřiny, řezné rány, popáleniny, popíchání, známky po uvazování, roubíku apod.)
 • poranění – zejména opakovaná  (např. výrony, zlomeniny, poranění oka, hematomy)
 • další fyzické ukazatele  (podchlazení, abnormální hodnoty chemie, bolest při  dotyku)
 • opakovaná  „nevysvětlitelná“ zranění
 • nejednotně vysvětlená zranění
 • historie častých návštěv pohotovostí a různých lékařů
 • opakované časové prodlevy mezi okamžikem jakéhokoli „zranění nebo pádu“ a vyhledání lékařské  péče
 • podvrtnutí, vykloubení, zlomeniny, nebo polámané kosti
 • popáleniny od cigaret, předmětů, nebo horké vody
 • oděrky na rukou, nohou, nebo trupu, které vypadají jako lano nebo izolep
 • bolest svědčící o vnitřním  zranění, potíže s normálním fungováním orgánů, krvácení z tělních otvorů
 • Známky traumatické ztráty vlasů a zubů.
 • Modřiny.

Následující typy modřiny jsou jen zřídka náhodné:

 • Bilaterální modřiny na pažích (může znamenat, že s osobou bylo třeseno, byla silně uchopena)
 • Bilaterální modřiny vnitřních stehen (může znamenat sexuální zneužívání
 • kruhovité modřiny, vypovídající, že byla osoba držena, omezena  a mačkána za ruce, nohy
 • vícebarevné modřiny (což naznačuje, že se násilí opakovalo a opakuje)

Znaky ekonomického násilí

 • neobvyklá bankovní činnost (např. velké výběry během krátké doby, převádění účtů z jedné banky do druhé, vybírání z bankomatů doma upoutané  starší osoby, nechodící bankovní výpisy
 • nucení podepsat dokumenty, kterým starší osoba nerozumí a nechápe jejich účel
 • životní situace seniora není přiměřená velikosti jeho majetku   (např. nedostatečné oblečení nebo vybavení, nezaplacené účty)
 • chybí osobní věci, šperky, umělecká díla
 • podpisy na dokumentech neodpovídají podpisu starší osoby
 • „láska“ nové pečující osoby  a související snaha izolovat seniora od přátel a rodiny, doživotní péče přislíbená za odkázání majetku
 • užívání peněz a majetku seniora

Znaky psychického násilí

 • ambivalence, pasivita, stud, zmatenost, potíže se spánkem
 • úzkost (mírná až těžká)
 • deprese, beznaděj, bezmoc, myšlenky na sebevraždu
 • zmatenost, dezorientace
 • třes, krčení, nedostatek kontaktu s očima
 • vyhýbavost, agitace, hypervigilance
 • výrazný úbytek hmotnosti, nebo nárůst, který není způsoben jinými vlivy
 • projevy související se stresem včetně zvýšeného krevního tlaku
 • neobvyklé projevy, které jsou obvykle přičítány  k demenci (např., sání, kousání, houpání)

Znaky sexuálního týrání

 • trauma v oblasti genitálií (např. modřiny na vnějších pohlavních orgánů nebo vnitřní straně stehen)
 • Sexuálně přenosné nemoci, infekce
 • genitální nebo anální bolest, podráždění, nebo krvácení
 • Obtížnost při chůzi nebo sezení
 • krvavé spodní prádlo
 • Nevhodné, neobvyklé nebo agresivní sexuální chování

PODPORUJÍ NÁS