Násilí na seniorech

Znaky týrání

Indikátory týrání  jsou znaky nebo záchytné body, které naznačují že mohlo dojít ke zneužití. Fyzické indikátory mohou zahrnovat zranění nebo modřiny, zatímco ukazatele chování jsou způsoby, jak oběti a pachatelé jednají nebo na sebe vzájemně působí. Mnohé z uvedených ukazatelů níže lze vysvětlit i jinými příčinami (např. modřina může být výsledkem náhodného pádu) a žádný jednotlivý ukazatel lze považovat za nezvratný důkaz. Je třeba ale být pozorný a všímat si řetězení indikátorů, které poukazují na problém týrání.

Znaky zanedbávání

 • chybějící osobní péče, zanedbanost, známky podvýživy (např. zapadlé oči, ztráta hmotnosti)
 • chronické zdravotní problémy (jak fyzické, tak psychické)
 • dehydratace (extrémní žízeň) – o čemž svědčí nízká produkce moči, suchá křehká kůže, sucho v ústech, bolest, apatie, nedostatek energie, a zmatenosti
 • proleženiny
 • nedostatečná osobní hygiena, včetně špinavého oblečení, špinavé nehty a kůže, vši, přítomnost výkalů nebo moči
 • absence potřebných náhrad, brýle, naslouchátka, chodítka, invalidní vozíky

Znaky fyzického násilí

 • zjevné známky fyzického traumatu (např. škrábance, modřiny, řezné rány, popáleniny, popíchání, známky po uvazování, roubíku apod.)
 • poranění – zejména opakovaná  (např. výrony, zlomeniny, poranění oka, hematomy)
 • další fyzické ukazatele  (podchlazení, abnormální hodnoty chemie, bolest při  dotyku)
 • opakovaná  “nevysvětlitelná” zranění
 • nejednotně vysvětlená zranění
 • historie častých návštěv pohotovostí a různých lékařů
 • opakované časové prodlevy mezi okamžikem jakéhokoli “zranění nebo pádu” a vyhledání lékařské  péče
 • podvrtnutí, vykloubení, zlomeniny, nebo polámané kosti
 • popáleniny od cigaret, předmětů, nebo horké vody
 • oděrky na rukou, nohou, nebo trupu, které vypadají jako lano nebo izolep
 • bolest svědčící o vnitřním  zranění, potíže s normálním fungováním orgánů, krvácení z tělních otvorů
 • Známky traumatické ztráty vlasů a zubů.
 • Modřiny.

Následující typy modřiny jsou jen zřídka náhodné:

 • Bilaterální modřiny na pažích (může znamenat, že s osobou bylo třeseno, byla silně uchopena)
 • Bilaterální modřiny vnitřních stehen (může znamenat sexuální zneužívání
 • kruhovité modřiny, vypovídající, že byla osoba držena, omezena  a mačkána za ruce, nohy
 • vícebarevné modřiny (což naznačuje, že se násilí opakovalo a opakuje)

Znaky ekonomického násilí

 • neobvyklá bankovní činnost (např. velké výběry během krátké doby, převádění účtů z jedné banky do druhé, vybírání z bankomatů doma upoutané  starší osoby, nechodící bankovní výpisy
 • nucení podepsat dokumenty, kterým starší osoba nerozumí a nechápe jejich účel
 • životní situace seniora není přiměřená velikosti jeho majetku   (např. nedostatečné oblečení nebo vybavení, nezaplacené účty)
 • chybí osobní věci, šperky, umělecká díla
 • podpisy na dokumentech neodpovídají podpisu starší osoby
 • „láska“ nové pečující osoby  a související snaha izolovat seniora od přátel a rodiny, doživotní péče přislíbená za odkázání majetku
 • užívání peněz a majetku seniora

Znaky psychického násilí

 • ambivalence, pasivita, stud, zmatenost, potíže se spánkem
 • úzkost (mírná až těžká)
 • deprese, beznaděj, bezmoc, myšlenky na sebevraždu
 • zmatenost, dezorientace
 • třes, krčení, nedostatek kontaktu s očima
 • vyhýbavost, agitace, hypervigilance
 • výrazný úbytek hmotnosti, nebo nárůst, který není způsoben jinými vlivy
 • projevy související se stresem včetně zvýšeného krevního tlaku
 • neobvyklé projevy, které jsou obvykle přičítány  k demenci (např., sání, kousání, houpání)

Znaky sexuálního týrání

 • trauma v oblasti genitálií (např. modřiny na vnějších pohlavních orgánů nebo vnitřní straně stehen)
 • Sexuálně přenosné nemoci, infekce
 • genitální nebo anální bolest, podráždění, nebo krvácení
 • Obtížnost při chůzi nebo sezení
 • krvavé spodní prádlo
 • Nevhodné, neobvyklé nebo agresivní sexuální chování