Prevence násilí

 

Užitečné rady pro seniory:

 • Udržujte sociální kontakty; rozšiřte síť přátel
 • Zůstaňte v kontaktu se starými přáteli a sousedy
 • Udržujte přátelství mimo domov
 • Domluvte se s přáteli na návštěvách u vás doma
 • Zapojte se do sociálních a komunitních aktivit
 • Důchod si nechávejte posílat na bankovní účet
 • Nežijte s někým, kdo má historii násilného chování nebo zneužívání návykových látek
 • Nenechávejte váš domov bez dozoru
 • Nepodepisujte dokumenty, kterým nerozumíte, nechte jej přezkoumat někým, komu věříte

Užitečné rady pro rodiny seniorů:

 • Udržujte úzké vztahy s příbuznými a přáteli seniorů
 • Najděte si zdroje pomoci
 • Dobře zvažte, promyslete schopnost rodiny poskytovat dlouhodobou domácí péči
 • Prozkoumejte alternativní zdroje péče
 • Nepřehlížejte svá omezení a nadměrnou zátěž sebe samých při péči

BEZPEČNOSTNÍ PLÁN

V akutní situaci:

 • Volejte Policii ČR (telefonní číslo 158), která může na místě rozhodnout o vykázání násilné osoby ze společného obydlí a o zákazu navazování kontaktu a styku s ohroženou osobou na dobu 10 dnů. Policie následně předá informaci o vykázání příslušnému Intervenčnímu centru, které do 48 hodin po policejním zákroku kontaktuje osobu ohroženou a nabídne ji pomoc a podporu. Násilí je trestný čin a nikdo nemá právo se k vám takto chovat.
 • Volejte záchrannou lékařskou službu (telefonní číslo 155).
 • Před příjezdem policie neodklízejte případné stopy po násilí.
 • S policií mluvte bez přítomnosti agresora (např. v jiné místnosti).
 • Po fyzickém napadení vyhledejte odborného lékaře a nechte si vypracovat odbornou zprávu. Je-li to možné, zdokumentujte (i dodatečně) svá zranění.
 • Pokud nebyl agresor zajištěn, je z bezpečnostního hlediska lepší na čas odejít například do azylového domu, k dalším příbuzným, do léčebného zařízení, krizového centra, pečovatelského domu, domova pro seniory. Řešit situaci z bezpečného místa za podpory sociálních pracovnic, psychologů a právníků.

Další pravidla bezpečí

 • Pomozte seniorovi vytvořit sítě pomoci, od přátel, rodiny, sousedy až po odborníky (zdravotníky, sociální pracovnice, místního městského policistu apod.)
 • Je nutné zcela přerušit kontakty s násilnou osobou. Domluva agresorovi a víra v nápravu nefunguje. Násilí se naopak stupňuje a po oznámení může vést k závažnému napadení. Je nutné  např. změnit zámky u dveří, změnit číslo mobilního telefonu, neotevírat, nekomunikovat. Jednáním pověřte jinou osobu (např. právníka, sociální pracovnici).
 • Nestyďte se za svou situaci a vyhledejte odbornou pomoc.
 • Na pachatele domácího násilí můžete podat trestní oznámení ve smyslu paragrafu 215a trestního zákona, který hovoří o týrání osoby blízké.
 • Neomlouvejte násilí a neobviňujte se z něj.
 • První krok je těžký, pokud ale nic neuděláte, násilí samo nepřestane – ani přes sliby násilníka.
 • Pamatujte si, že násilí, které se neřeší, má tendenci se stupňovat.

Obecné principy práce s obětí násilí

 • Při kontaktu s obětí násilí  může dojít asi k největším chybám a omylům. V případech domácího a partnerského násilí je základem každé intervence ochrana oběti. V případě násilí nesmí nikdy dojít ke konfrontaci násilníka a oběti a zcela nevhodné je jako s prvním  hovořit s tím, kdo se dopouští násilí. Pokud dojde k takové situaci, je vzhledem k dynamice násilí velmi pravděpodobné, že oběť násilí bude za nežádoucí chování (zveřejnění násilí) potrestána. Nejdůležitější v této situaci je bezpečí oběti násilí. V prvé řadě je nutné získat důvěru oběti. Hlavním důvodem proč oběť násilí nezveřejní, je totiž strach.

  Jak hovořit s obětí:

  • Naslouchejte, důvěřujte, neobviňujte.
  • Ujistěte ji, že nemá odpovědnost za týrání.
  • Řekněte jí, že to není její vina.
  • Zachovejte při kontaktu s ní vždy klid.
  • Oceňte snahu vyhledat pomoc.
  • Buďte diskrétní a nikdy „nedomlouvejte“ agresorovi.
  • Můžete jí pomoci sestavit bezpečnostní plán, ale lépe ji odkažte ve vašem regionu na organizaci, která se specializuje na pomoc obětem domácímu násilí, aby se ochránila před eskalací násilí od agresora.
  • Pokud je oběť zraněná, pomozte ji vyhledat lékařské ošetření. Nenechávejte ji samotnou. Pokud je v šoku, mluvte s ní vyrovnaně, udržujte oční kontakt.
  • Pokud jste svědkem skutku, který lze kvalifikovat jako trestný čin, musíte volat policii.
  • Řekněte jí, že si zaslouží být v bezpečí.
  • Pomozte jí, aby  nepopírala nebo neminimalizovala násilí.
  • Ujistěte ji,  že  neexistuje žádná omluva pro týrání. Nikdo si nezaslouží být týrán. Násilí je trestný čin.

  logo_prevenceProjekt Umění říci NE – Prevence násilí na seniorech, je podpořen v roce 2014  grantem Ministerstva vnitra ČR.

  Co často říkáme svým rodičům a prarodičům, ale v čem se přitom občas mýlíme