1. Preventivně zaměřené  spoty  na dostupnost pomoci  

Každá třetí žena – stop násilí na ženách.

Z důvodů ochrany soukromí YouTube je potřeba načíst vaše oprávnění. Pro více informací prosím navštivte naše Zásady ochrany osobních údajů.
Přijímám

Každá třetí: dopady na psychiku.

Z důvodů ochrany soukromí YouTube je potřeba načíst vaše oprávnění. Pro více informací prosím navštivte naše Zásady ochrany osobních údajů.
Přijímám

Každá třetí žena : co dalšího přijde.

Z důvodů ochrany soukromí YouTube je potřeba načíst vaše oprávnění. Pro více informací prosím navštivte naše Zásady ochrany osobních údajů.
Přijímám

 

2. Výuková videa natočená ve spolupráci s Vysokou školou zdravotnickou

  1. Stop násilí pro zdravotnictví: Mýty o domácím násilí.

Z důvodů ochrany soukromí YouTube je potřeba načíst vaše oprávnění. Pro více informací prosím navštivte naše Zásady ochrany osobních údajů.
Přijímám

2. Stop násilí pro zdravotnictví: Komunikace s obětí domácího násilí.

Z důvodů ochrany soukromí YouTube je potřeba načíst vaše oprávnění. Pro více informací prosím navštivte naše Zásady ochrany osobních údajů.
Přijímám

3. Stop násilí pro zdravotnictví: Ošetření oběti domácího násilí.

Z důvodů ochrany soukromí YouTube je potřeba načíst vaše oprávnění. Pro více informací prosím navštivte naše Zásady ochrany osobních údajů.
Přijímám

3. Manuál pro zdravotníky: intervence v případech domácího násilí.

Základ pro pochopení všech aspektů násilí ve zdravotnických profesích, využitelné jak v rámci vzdělávání na školách, tak i v rámci dalšího vzdělávání pracovníků v praxi. Rozšíření informací o domácím násilí mezi zdravotníky a studenty zdravotnických škol má za cíl  minimalizaci rizik, efektivnější pomoc obětem domácího násilí, prevenci sekundární viktimizace obětí a snížení dopadu domácího násilí  na oběti.

Manuál pro zdravotníky a studenty zdravotních škol  v pdf .
Manuál v tištěné podobě je k dispozici pro zdravotníky, nemocnice, lékaře, ordinace lékařů, školy (v případě zájmu kontaktujte ROSU (info@rosa-os.cz) v případě osobního odběru zdarma .

4. E-learningové materiály

zveřejněné na www.vszdrav.cz a www.stopnasili.cz

5. Studie  zdravotních dopadů domácího násilí   na oběti.

Tato studie bude využita i při propagaci projektu a při přípravě kampaně, která bude zacílena na zvýšení informovanosti obětí na možné zdroje pomoci, včetně zdravotnických zařízení.
Studie zdravotních dopadů.

6. Metodické karty do ordinací.

Metodická karta

7. Letáčky

 Letáček služby pro oběti domácího násilí ROSA.

Letáček pro ženy.

 

Partnerem ROSY v projektu Stop násilí pro zdravotnictví je Vysoká škola zdravotnická o.p.s.

Projekt Rosy   „Stop násilí pro zdravotnictví“   podpořila Nadace Open Society Fund Praha z programu Dejme (že)nám šanci, který je financován z Norských fondů.