Android: Zabezpečení a soukromí

 

1. Poloha a zabezpečení

Prostřednictvím nabídky Nastavení polohy a zabezpečení můžete nastavit předvolby pro sdílení a využívání informací o vaší poloze během vyhledávání různých informací a během používání aplikací, které jsou na zjištění vaší polohy závislé, jako např. aplikace Mapy. Také můžete upravit nastavení týkající se bezpečnosti vašeho telefonu a jeho dat.

1.1 Zaměření přes bezdrátové sítě

Pokud zapnete tuto funkci, informace z mobilní sítě a sítí Wi-Fi budou použity na zjištění vaší přibližné polohy, která se následně využije v aplikaci Mapy, během vyhledávání atd. Pokud zaškrtnete tuto volbu, systém se vás zeptá, jestli souhlasíte s anonymním poskytováním informací o vaší poloze lokalizační službě společnosti Google.

1.2 Použít satelity GPS

Aktivováním této funkce povolíte satelitnímu přijímači globálního pozičního systému (GPS) přesně určit vaši polohu s přesností na několik metrů (“úroveň ulice”). Aktuální přesnost systému GPS závisí na přímém výhledu na oblohu a na dalších faktorech.

2. Nastavit zámek obrazovky

Po klepnutí můžete nastavit váš telefon tak, aby si na odemknutí obrazovky vyžádal nakreslení gesta, PIN kód nebo heslo. Po nastavení zámku obrazovky se toto nastavení nahradí jinými nastaveními, která jsou popsána v této části.

2.1 Gesto

Otevře se obrazovka, která vás provede procesem vytvoření gesta, které je třeba nakreslit na displeji, aby se obrazovka odemkla.

2.1.1 Změnit zámek obrazovky

Když je nastaveno gesto pro odemknutí obrazovky, otevřou se po klepnutí na tuto volbu další obrazovky, prostřednictvím kterých můžete změnit nastavené gesto.

2.1.2 Odblokujte pomocí gesta

Když je nastaveno gesto a aktivujete tuto volbu, na odemknutí obrazovky bude nutné toto gesto nakreslit prstem na displej.

2.1.3 Vibrační zpětná vazba

Pokud jste nakonfigurovali používání zámku obrazovky, telefon po zatržení této volby krátce zavibruje při dotyku každého bodu během kreslení gesta, během zadávání hesla nebo PIN kódu.

2.2 PIN

Otevře se série obrazovek pro nastavení numerického PIN kódu, který je nutné zadat pro odemknutí obrazovky.

2.2.1 Změnit zámek obrazovky

Když je nastaven zámek obrazovky na PIN kód, otevře se sada oken, prostřednictvím kterých můžete tento PIN kód změnit.

2.3 Heslo

Otevře se série obrazovek pro nastavení hesla, které je nutné zadat pro odemknutí obrazovky.

2.4 Změnit zámek obrazovky

Když je nastaven zámek obrazovky na heslo, otevře se sada oken, prostřednictvím kterých můžete toto heslo změnit.

2.4.1 Žádné

Klepnutím vypnete potřebu zadání PIN kódu, hesla nebo nakreslení vzoru pro odemknutí obrazovky. Toto nastavení není viditelné, pokud neaktivujete zámek obrazovky na PIN kód, heslo nebo gesto.

3. Nastavení zámku karty SIM

Otevře se obrazovka, kde můžete nakonfi gurovat telefon tak, aby na jeho používání bylo potřeba zadat PIN kód SIM karty. Zde můžete PIN kód SIM karty i změnit.

4. Zobrazovaní hesel

Pokud je tato funkce aktivována, tak se během psaní hesla každý znak krátce zobrazí, abyste viděli, co zadáváte.

5. Správce zařízení

Otevře se obrazovka se seznamem aplikací, kterým jste povolili správcovský status v rámci vašeho telefonu. Většinou je to e-mail, kalendář nebo jiná podniková aplikace. Toto právo se přiřazuje většinou po přidání účtu podnikové služby, která vyžaduje mít kontrolu nad prováděním bezpečnostní politiky v zařízení, které se k ní připojuje. Pokud chcete zablokovat správcovský stav tohoto telefonu jednotlivým aplikacím, stačí na ně klepnout. Pokud tak učiníte, přidaný účet většinou ztratí část své funkčnosti ve svých aplikacích, například schopnost synchronizovat nové e-maily nebo položky kalendáře s vaším telefonem, pokud neobnovíte správcovský stav dané aplikace. Pokud budete chtít použít aplikace, jejichž správcovský přístup k tomuto telefonu těmto postupem zablokujete, ale jejich účty si tento přístup vyžadují, tyto aplikace většinou uživatele informují o postupu obnovení přístupu. To však platí jen tehdy, pokud nevymažete i jejich účty.

6. Použít zabezpečená pověření

Zaškrtnutím povolíte aplikacím přístup ke kódovanému úložišti bezpečnostních certifikátů, hesel a dalších údajů ve vašem telefonu. Úložiště bezpečnostních údajů se používá na ochranu vašich údajů pro přístup k některým VPN sítím a Wi-Fi sítím. Pokud jste nezadali heslo pro přístup k bezpečnostnímu úložišti, je tato volba tmavá.

6.1 Nastavit heslo

Otevře se dialogové okno, kde můžete aktivovat nebo změnit heslo pro přístup k úložišti bezpečnostních údajů. Heslo musí skládat minimálně z 8 znaků.

7. Vymazat úložiště

Po opětovném potvrzení provedení této akce telefon vymaže všechny bezpečnostní certifikáty, příslušné údaje a vymaže i heslo k úložišti bezpečnostních údajů.