#mužiprotinásilí 12 Bijan J. Sabet, velvyslanec USA v ČR

“Stojím na straně těch, kdo přežili genderově podmíněné násilí, a společně s našimi spojenci, partnery a přáteli budu i nadále usilovat o budoucnost, v níž se přeživším věří, pachatelé jsou pohnáni k odpovědnosti a násilí na ženách a dívkách se již netoleruje.”

Posted in MUŽI PROTI NÁSILÍ.