#mužiprotinásilí 15 Matěj Kračmer

“Ročně se stane okolo 12 000 znásilnění, ale jen asi 5% je nahlášeno. Vytvořme obětem domácího a sexualizovaného násilí prostředí, které pro ně bude přívětivé. Mluvme o tématu a šiřme osvětu.” Matěj Kračmer DiS, LL.M.

Posted in MUŽI PROTI NÁSILÍ.