#mužiprotinásilí 16 Jan Hrabec

“Mám osobní zkušenost z dětství se všemi formami mužského i ženského násilí a říkám jednoznačné NE. Násilí si nepamatuji, vytěsnil jsem ho z vědomí. Denně pochybuji, zdali se stalo či nestalo. Hmatatelné důkazy neexistují, okolí Vám nevěří, cítíte se méněhodnotní, dokonce se za to stydíte a obviňujete, protože Vaše pravda je často společensky nepřijatelná. Násilí páchá jen další násilí. Pojďme problém násilí brát opravdu vážně. ” Jan Hrabec

Posted in MUŽI PROTI NÁSILÍ.