#mužiprotinásilí 18 Jiří Kosorinský

“Vychován k gentlemanství, podporuji boj proti násilí na ženách. Násilí na ženách je pro mne nepřijatelné.”  Jiří Kosorinský

Posted in MUŽI PROTI NÁSILÍ.