Muži proti násilí

Násilí na ženách se týká nás všech. Proto nezisková organizace ROSA - centrum pro ženy, která se zaměřuje na pomoc ženám obětem domácího násilí, připravila preventivní osvětovou kampaň  zaměřenou tak trochu netradičně – na muže.

Většina mužů se násilí na ženách nedopouští a je důležité, aby byl slyšet právě jejich hlas a jasný postoj k tomu, že násilí netolerují, nebagatelizují a není jim lhostejné. Ke změně společenského klimatu a zastavení tolerance násilí na ženách je potřeba, aby muži vykročili z komfortní zóny neutrálního postoje a mlčení, vymezili se proti násilí na ženách a stali se tak součástí řešení.

Pomocí výrazných mužských osobností veřejného života chceme apelovat na muže, aby nezůstávali stranou. Náš projekt je má motivovat muže, aby byli všímaví, aktivní a aby byli ostatním příkladem. Ovšem i vy můžete být #mužiprotinásilí