Třetina seniorů měla v životě zkušenost s násilím

Seniorský věk by mělo být období spojené s klidem, nadhledem, předáváním zkušeností.  Realita je ale jiná: toto období bývá pro stále více lidí smutné a bolestné. Poznamená ho samota, ale i násilí, strach, bolest způsobená cizími lidmi, ale příbuznými či dokonce těmi, kteří by seniorům měli pomáhat. Souvisí to i s tím, že rodiny mezi sebou neudržují kontakt, rodiny i jednotliví rodinní příslušníci žijí od sebe daleko, jsou si odcizeni. Péče o seniory přichází někdy v okamžiku, kdy ještě neskončila úplně péče o dospívající děti.

V Česku stoupá počet odkrytých případů týraných seniorů. Každý pátý senior mohl zažít některou z forem násilí.  Je smutnou skutečností, že v každém druhém případě týrání jsou agresory vlastní potomci. Děti nebo vnoučata psychicky, ale i fyzicky týrají seniory. Až čtvrtina osob vykázaných ze společného bydliště, se dopouštěla mezigeneračního násilí na starém člověku. Mnoho obětí v seniorském věku se ze studu či ze strachu z pomsty bojí vyhledat odbornou pomoc. Senioři jsou velmi zranitelnou skupinou. Nevědí jak se bránit, mají strach o násilí hovořit, protože agrese násilné osoby by rostla. Někdy násilí berou jako samozřejmost nebo dokonce své selhání (pokud je týrají vlastní děti). Tento pocit je pro ně paradoxně horší, než týrání.

Do centra ROSA, které se kromě přímé pomoci ženám obětem domácího násilí, zabývá i prevencí násilí, pro pomoc chodí nejčastěji ženy ve věku 30 – 45 let (65 %), nicméně roste podíl skupiny žen 60+, které přichází řešit násilí od partnera či syna, vnuka, dcery. V rámci prevence ROSA za podpory Ministerstva ČR připravila semináře, besedy a kampaň v rámci projektu Dokážeme říci NE.

Podle posledního průzkumu ROSA z prosince 2014 zažila ›třetina seniorů násilí, většinou od svého partnera, z tohoto počtu je 80% podíl žen  a  pětinový podíl mužů.  Z těch, kteří násilí zažili – má zkušenost  65 % žen s ponižováním, 45 %  se zdůrazňováním nadbytečnosti, 40 % žen má zkušenost se shazováním, urážkami, zastrašováním. Dvacet procent z žen má zkušenost s fackováním, ranami pěstí, kopáním.  Muži mají zkušenost s nátlakem na nákupních akcích, násilím na zvířeti, 1  z nich uvedl násilí v zařízení služeb a 1 psychické násilí. A kdo se násilí dopouští?   V 60 % ženy zažily násilí od partnera, pětina od dalších příbuzných.  Deset procent dotázaných seniorů se setkalo s násilným chováním v dopravním prostředku a jednou tolik zažilo nátlak na předváděcích akcích. Pro seniory jsou tak nejhorší situací nátlakové nákupní akce, vybírání důchodů u bankomatů a nabídkové akce po telefonu.

Posted in Články, Novinky, Pro média, projekty roku 2014, Tiskové zprávy.