Proč by se školy a pedagogové měli zabývat domácím násilím?

ROSA centrum pro ženy uspořádala v rámci aktivit STOPNASILI.CZ  ve spolupráci s Partnerem projektu Society for All (SO-FA) webinář pro pedagogické pracovníky škol na téma Prevence násilí doma a ve škole s poditulem Škola a děti vystavené domácímu násilí a násilí ve vztazích teenagerů.  Přes padesátce pedagogů  z ČR  byly předány informace o domácím násilí, prožívání dětí, dopadem domácího násilí na děti, které jsou jeho svědky, jak pracovat s žáky, kteří jsou svědky násilí doma, jaké jsou role a kompetence školy v této oblasti i tím, jak komunikovat s rodiči žáka, pokud má  podezření a domácí násilí. Pedagogové byli seznámeni s možnostmi prevence násilí včetně prevence transgeneračního přenosu násilných vzorců a prevence násilí ve vztazích dospívajících.

Proč by se školy a pedagogové měli zabývat domácím násilím? Domácí násilí je totiž jednou z nejrozšířenějších příčin traumat u dětí, které má dopad na chování a prožívání i ve škole. Škola může být často jediným fyzicky i emocionálně bezpečným místem pro dítě. Jak uvedla PhDr. Branislava Marvánová Vargová, lektorka kurzu: „Během skupinové terapie pro děti žen, které se staly obětí domácího násilí, jeden druhák smutně poznamenal: Do školy chodím rád. Jenom tam se cítím opravdu v bezpečí.“ Pracovnice a pracovníci škol mají jedinečnou možnost násilí odhalit, tráví s dětmi nejvíce času a mohou včas zachytit varovné signály.

Jaké jsou dopady domácího násilí na děti? Děti jsou vůči násilí rodičů bezbranné, mnohdy se cítí se spoluodpovědné za to, co se u nich doma děje. Mohou se snažit ochraňovat toho rodiče, který je v pozici ohrožené osoby a mohou při tom být samy napadeny, a dokonce zraněny. „Jako svědci domácího násilí žijí v permanentním stresu, atmosféře ohrožení, nepředvídatelnosti dalšího vývoje situace a existenčním strachu o ohroženého rodiče. Zažívají pocit bezmoci a osamělosti kvůli zákazu hovořit o tom, co se u nich doma děje“, říká PhDr. Branislava Marvánová Vargová. Děti vystavené domácímu násilí mohou mít poruchy chování, problémy s koncentrací, zvýšená únava, apatie, stažení, zvýšená ostražitost, psychosomatické symptomy, psychické poruchy, poruchy spánku, trpí neklidem, sníženou sebeúctou, pocity strachu, až po agresivní chování, šikanu, sebepoškozování nebo sebevražedné myšlenky. Děti se učí nápodobou a přebírají vzorce chování ze svých rodin – hovoříme o transgeneračním přenosu násilných vzorců chování.

Pedagogové byli seznámeni s možnostmi pomoci, správné reakce, zásadách rozhovoru s dětmi, které jsou ohroženy domácím násilím, i bezpečnostním plánováním, i tím, jak komunikovat s obětí domácího násilí.  Tím nejdůležitějším je vždy bezpečí dítěte a oběti násilí.

Ne všichni mohli být připojeni na webináři a tak jako podporu pro pedagogy ROSA – centrum pro ženy v rámci projektu STOPNASILI.CZ  vydala aktualizované publikace Manuál pro učitele: Škola a děti vystavené domácímu násilí, publikaci pro děti Už umím říci NE a publikace pro teenagery To si líbit nenechám. Všechny jsou dostupné zdarma ke stažení https://www.stopnasili.cz/k-stazeni/publikace/  , pedagogové najdou podporu i na stránkách https://www.stopnasili.cz/pro-skoly/pro-preventisty-zs/ a https://www.stopnasili.cz/pro-skoly/pro-preventisty-ss/ . Nová videa pro pedagogy, rodiče a žáky jsou na youtubovém kanálu @ROSAcentrum  .

Projekt STOPNASILI.CZ je podpořen Norskými granty

Posted in Novinky, Tiskové zprávy.