Pedagogové, školy, děti, pozor! Vyhlašujeme výtvarnou soutěž.

ROSA Centrum pro ženy, z.s. vyhlašuje v rámci kampaně STOPNASILI.CZ výtvarnou soutěž v oblasti prevence domácího násilí a násilí ve vztazích teenagerů s tématy 
A – „Co si od druhých nemusím nechat líbit“
B – „Prostor, kde se cítím bezpečně“ 
Pro koho je výtvarná soutěž určena: žáci a studenti základních škol
Kam výtvarné práce žáků zasílat: výtvarné práce barevně naskenujte a pošlete na mailovou adresu info@rosacentrum.cz  nebo je zasílejte poštou na adresu ROSA – centrum pro ženy, z.s., Na Slupi 1483/14, 128 00 Praha 2. Na tuto adresu je můžete přinést i osobně.   Nezapomeňte nám s obrázkem poslat své  jméno, věk, školu a mail na paní učitelku.
Výtvarná soutěž probíhá od 10.10.2023 do 24.11.2023  Vyhlášení vítězných prací proběhne v rámci 16 akčních dní proti násilí na ženách, které probíhají od 25.11. do 10.12.2023. Autorům/autorkám vítězných prací budou předány ceny.  A práce vystavíme i v naší virtuální galerii.

Posted in Novinky, Tiskové zprávy, Uncategorized.