Násilí v prvních vztazích

ROSA – centrum pro ženy, z.s.  si zakládá na tom, že je aktivní v oblasti osvěty a prevence násilí ve vztazích. Pravidelně pořádáme semináře a přednášky na středních školách a kromě jiného se středoškoláků ptáme na zkušenosti s násilím v jejich vztazích. Někomu to může připadat přehnané, protože o prvních láskách máme spíše romantické představy a nespojujeme si je s násilím. Bohužel, realita neodpovídá našim romantickým představám. Z našeho dotazníkového šetření vyplynulo, že každá desátá dívka ve věku 15-18 let má zkušenost s násilným chováním partnera. Námi získané informace jsme porovnaly s výsledky podobných studií ve světě. Americké Centrum pro kontrolu nemocí publikovalo výsledky průzkumu, ve kterém 9,4% dospívajících uvedlo, že za posledních 12 měsíců zažilo od partnera fyzický útok.

Pracovníci Cornellovy univerzity zašli ještě dál a sledovali bezmála 6000 dětí ve věku 12-18 let a ptali se jich na zkušenosti s násilím ve vztazích. Pro úplnost dodávám, že dotazy směřovaly jak na psychické násilí, tak fyzické útoky. Pět let poté se výzkumníci znovu dotazovali na zkušenosti ve vztazích a zjistili, že 30% chlapců a dívek mělo další zkušenost s násilím ve vztahu. U těch, kteří nebyli po první zkušenosti s násilím dobře „léčeni“, je dvakrát až třikrát větší pravděpodobnost, že zopakují stejný vzorec vztahu v pozdějším věku. Závěr je jednoznačný, pokud dítě zažije násilí již v adolescentním věku, je zde riziko, že se vzorec bude opakovat.[1] Co s tím?

Je zřejmé, že prvním vztahům musíme věnovat pozornost. Je nutné mluvit o tom, co do zdravého vztahu nepatří a co dělat, když se ve vztahu objeví násilí. Můžeme předat naše zkušenosti s tím, jak násilné vztahy začínají, jak rozpoznat agresora, co je pro ně typické. Proto i tento projekt Stopnasili.cz, který vznikl za laskavé podpory Nadačního fondu AVAST. V rámci tohoto projektu vydáme sérii článků a dalších příspěvků, které budou zaměřené na vztahy.

  

[1] ROCHMAN, Bonnie. Why Teen Victims of Dating Violence Can’t Break the Cycle. Www.time.com [online]. 2012 [cit. 2017-09-19]. Dostupné z: http://healthland.time.com/2012/12/11/why-teen-victims-of-dating-violence-cant-break-the-cycle/

Posted in Články, Novinky, Pro média.