Jak zjistím, že je můj telefon odposlouchávaný?

Již Francis Bacon tvrdil před několika staletími, že vědění je moc. A ještě před několika lety si mnoho z nás nedokázalo ani představit, kolik informací o nás může vědět náš telefon. Chytrý telefon uchovává informace o tom, co děláme, kde jsme byli, co jsme si koupili a je významný zdrojem informací o našem životě. Je však jen naše volba, komu informace o sobě sdělíme. 

Varovné signály, že telefon může být odposlouchávaný, jsou: 

  • Telefon se nápadně rychle vybíjí 
  • Telefon se sám od sebe zapíná nebo vypíná 
  • Aplikace se samy spouští 
  • Někdo ve Vašem okolí disponuje informacemi, které jste mu neposkytla

V případě, že pozorujete výše popsané varovné signály, je dobré zkontrolovat, zda Váš telefon skutečně není “napíchnutý”. Samozřejmě se může jednat jen o projevy běžného opotřebení telefonu, ale opatrnost je na místě. Se zjištěním, zda má informace z Vašeho telefonu ještě někdo jiný, nám mohou tzv. MMI kódy. 

Postup je následující: 

Do číselníku zadejte kód *#21# a zmáčkněte symbol telefonního sluchátka, jako byste na tento kód chtěli zavolat. Na displeji se Vám objeví zpráva: “Kód MMI byl spuštěn.” Během několika vteřin se Vám objeví zpráva, zda jsou informace z Vašeho telefonu někam přesměrovávány. 

 Pokud Vaše zprávy a hovory nejsou přesměrovány, objeví se Vám zpráva, která může vypadat takto: 

Informace o operátorovi: 

Přesměrování hovorů 

Hlas: Nepřesměrováno 

Synchronizace: Nepřesměrováno. 

 

Pokud zadáte kód *#62# a “zavoláte” na něj, získáte informaci o tom, zda jsou přesměrovány Vaše hovory. Pokud se Ván tam zobrazí nějaké telefonní číslo, je dobré ho zadat do vyhledávače a zjistit, zda se nejedná o číslo na operátora.  

Informace o operátorovi: 

Přesměrování hovorů 

Hlas: +420602909000 

 

*#21# 

*#62# 

 

Posted in VÍŠ, KDO TĚ SLEDUJE?.