Dokument: Třicet let pomoci obětem domácího násilí

Dokumentární film s výpověďmi zakladatelek ženské organizace pomáhající obětem domácího násilí, o 30 letech trvalého boje za nenásilí, za odbornou terminologii, za prevenci násilí, mezioborovou spolupráci, doplněný výpověďmi klientek, které v azylvoém domě a poradenstkém centru ROSA vyhledaly pomoc.

Historie ROSA – Proč a jak Marie Vavroňová a Zdena Prokopová organizaci v roce 1993 založily, co je k tomu vedlo, kde sbíraly zkušenosti, jak bylo těžké s tématem prorazit. Jak se k tématu dostaly, co tomu říkalo okolí, blízcí, úředníci, jak byli na první stáži v Holandsku, jak udělaly první průzkum, aby se z tématu stalo téma. Proč ženy pomáhají ženám.

Domácí násilí, terminologie, metodika : Způsob práce s obětmi domácího násilí. Jak přistupujeme k obětem, jsme vždy na jejich straně a proč. Jak je důležité, aby s ženami pracovaly ženy, jaké mají pracovnice výcviky. Co je nejdůležitější – plánování bezpečnosti, odhad rizik. Co je primární u krizové pomoci, co u poradenství, co u azylového ubytování. Metody sociální práce u problematiky domácího násilí.

Představení ROSA – centrum pro ženy: Kdo je ROSA, jaké služby nyní poskytujeme. Co nabízíme, co umíme. Kdo je naše cílová skupina. Jaké služby ženám obětem domácího násilí poskytujeme – krizová pomoc, azylový dům, odborné sociální poradenství, co si pod těmito třema větami představit.

30 let s domácím násilím / bojem proti němu : Bylo těžké tematiku prosadit, jak se situace změnila, od popírání násilí přes schválené zákony až po současnost. Jaký byl a je přístup veřejnosti. Co ještě chybí udělat. Jaká je provázanost služeb, spolupráce s Policií, zdravotníky, OSPODy, a dalšími zainteresovanými

Zkušenost očima oběti Domácí násilí zažije 38 % žen, tedy každá třetí. Každý má v okolí potenciální oběť. Zkušenost DN přináší nejen bolest a strach od partnera, často boj s větrnými mlýny (policie, soudy), ale i podporu a pomoc. Výpovědi žen, která prošly poradenským centrem a azylovým domem v minulosti (co jim to dalo, co jim chybělo, copro ně bylo nejdůležitější). Co by jí bylo bývalo pomohlo, co by předala dalším ženám za informaci?

Natočení dokumentu bylo podpořeno Norskými granty v rámci projektu STOPNASILI.CZ realizovaným ROSA – centrum pro ženy.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SPOTY PRO ŽÁKY, STUDENTY A ŠIROKOU VEŘEJNOST

ROSA centrum pro ženy natočila i čtyři videa pro žáky a studenty a dalších pět pro  teenagery a širokou veřejnost, jejichž smyslem je zcitlivění k problematice násilí.

 

 

 

 

 

Posted in DOKUMENT A SPOTY.