Do ČR přichází aplikace Bright Sky

Mobilní aplikace Bright Sky pomáhá odhalit včas násilí. Sloouží jak obětem násilí, jejich známým i příbuzným. Svým uživatelům umožňuje po zadání oblasti, směrovacího čísla nebo momentální polohy vyhledat nejbližší pomoc. Kromě kontaktů nabízí aplikace také krátký dotazník, sloužící ke stanovení míry bezpečnosti ve vztahu, nebo informace o různých formách násilí, o možnostech pomoci, o tom, co je třeba mít na paměti, pokud se oběť rozhodne odejít z nebezpečného vztahu, nebo jak nejlépe pomoci známé osobě, pokud se stane obětí domácího násilí.

„Pomocí Bright Sky lze také vest záznamy o násilných incidentech, aniž by informace zůstávaly uloženy na použitém zařízení. Uživatelé mohou incidenty dokumentovat formou textových, audio, video nebo fotografických záznamů, které se ukládají do bezpečného digitálního deníku. Ten pak lze využít jako důkazní materiál pro policejní intervenci a stíhání pachatele,“ vysvětlil John Liversidge, bývalý vedoucí inspektor Thames Valley Police, který se na spuštění aplikace podílel ve Velké Británii.

„Když ženy potřebují pomoc, často nejsou ve stavu, aby někde něco hledaly. Aplikace s kontakty, kam se ve svém regionu obrátit, bude určitě užitečná. Stejně jako seznámení široké veřejnosti s tím, co je a co není ve vztahu „normální“. Věříme, že Bright Sky bude mít velkou odezvu. Domácí násilí je celospolečenský problém a nemůžeme takové jednání považovat za přijatelné,“  říká Marie Vavroňová, ředitelka organizace ROSA -centrum pro ženy.

Garantem české verze aplikace Bright Sky je centrum pro ženy ROSA, které obětem domácího násilí v Česku pomáhá už od roku 1993.

Posted in Články, Novinky, Pro média.