Desatero agresorů – manipulátorů

Manipulace ve vztazích je mnohem častější, než si myslíme. Jak poznáte, že s vámi  agresivní partner manipuluje?

1.Vyvolává pocit závislosti a sráží sebevědomí.
Agresor vsugerovává své oběti, že bez něj se neobejde, že může být ráda, že on se obětuje a je s ní ve vztahu.

2. Své chyby nepřizná, ale obviňuje vás.
U agresora je obvyklé, že za nastalou situaci, kdy se ON dopouští násilí, obviňuje oběť. Tvrdí, že on by se nemusel chovat násilně, kdyby se oběť chovala tak, jak on požaduje. Obvykle také oběti vsugerovává, že bez něj by se neobešla, shazuje její sebevědomí, aby si nevěřila, že zvládne život bez něj.
NÁSILÍ JE VŽDY CHYBA AGRESORA, NE OBĚTI!

3. Vše kritizuje, všechno podle něj děláte špatně.
Agresor neumí pochválit a i kdybyste všechno udělala naprosto dokonale, tak vám něco vytkne… třeba právě tu dokonalost. I tím snižuje vaše sebevědomí, vyvolává ve vás pocit, že nic neumíte dobře.

4. Vydírá, vyhrožuje, ale přitom se ohání morálkou.
Agresor se při naplňování svých potřeb neštítí ničeho, svým jednání naplňuje skutkovou podstatu i několika trestných činů zároveň, lže, podvádí a manipuluje, ale u ostatních je velkým strážcem morálky a má pocit, že má právo poučovat.

5. Komunikuje nepřímo, lže, překrucuje skutečnost.
Agresor se vyžívá v ničení vztahů – rád pomlouvá, posílá dál překroucené či vymyšlené informace, vytváří ve vztazích napětí, nepříjemnou atmosféru. Často mu jde o to, aby oběti zničil všechny vztahy, aby zůstala sama a bylo pro ni o to těžší od něj odejít.

6. Kritiku neunese, ale hodně ji rozdává.
Agresor na každém vidí jeho špatné vlastnosti, chyby nebo neúspěchy a neváhá na ně hlasitě upozorňovat. Pokud se však někdo dovolí poukázat na jeho slabé stránky, může očekávat agresivní reakci. Agresor si vlastní chyby nepřipouští. Pokud se mu něco nepovedlo, je to v jeho vnímání světa zaručeně chyba někoho jiného.

7. Je sebestředný, nejdůležitější jsou pro něj jeho potřeby a pro jejich naplnění udělá cokoliv.
Agresor je typický tím, že je zaměřený jen na sebe a má nulovou schopnost empatie. Pocity druhých ho nezajímají. Druzí tu jsou pro to, aby mu sloužili.

8. Mění názory i svá rozhodnutí, ale vy to dělat nesmíte.
Agresor mění své názory a svá rozhodnutí podle jediného pravidla – jak se to zrovna hodí. Dokáže si protiřečit i v jediné větě nebo změnit názor během pár minut. Když ho na to upozorníte, skončí to útokem – verbálním nebo fyzickým.

9. V jeho přítomnosti se cítíte nepříjemně a nesvobodně.
S agresorem bývá velmi obtížné vyjít, a pokud si zrovna nelibujete ve vyhrocených situacích, bude vás stát soužití s takovým člověkem hodně sil. Agresoři jsou nevyzpytatelní, k ostatním lidem extrémně nároční, nedá se jim zavděčit, pořád se jim něco nelíbí, což z nich dělá téměř nesnesitelné partnery.

10. Agresor má dvě tváře.
Výše popsané charakteristiky jsou tou pravou tváří agresorů, mají však ještě jednu. Tu používají, když si chtějí někoho získat a okouzlit, když potřebují udělat dobrý dojem. V takových chvílích jsou milí, příjemní, galantní, mluví o vás a s vámi krásně a říkají to, co chcete slyšet. Milé jednání se střídá s agresivním a o to je pro oběť těžší se v celé situaci vyznat.

Mgr. Petra Suchanová, ROSA – centrum pro ženy, z.s.
Článek byl vytvořen v rámci projektu Stopnasili.cz za laskavé podpory NF AVAST.

Posted in Články, Novinky, Pro média.