Charta proti domácímu násilí

Charta proti domácímu násilí je iniciativou zaměstnavatelů z řad firem, institucí a organizací, sdružující
společnosti v České republice, které se zapojily do prevence domácího a genderově podmíněného násilí
a pomáhají obětem tohoto násilí z řad svých zaměstnankyň a zaměstnanců.
Vznikla v roce 2023 ze společné iniciativy organizací ROSA – centrum pro ženy, z.s., Nadace Vodafone
a IKEA pod záštitou Odboru rovnosti žen a mužů Úřadu vlády a zmocněnkyně vlády pro lidská práva
Kláry Šimáčkové Laurenčíkové.

Celý text https://www.stopnasili.cz/wp-content/uploads/2024/06/vf_charta_txtloga.pdf

Posted in Novinky, Tiskové zprávy.