Bezpečně v on-line prostředí

Centrum ROSA pracuje z hlediska bezpečí s rizikovou skupinou žen (a jejich dětí) ohrožených násilím od jejich partnerů. Většina žen (98 %), obětí násilí, které v Rose hledají pomoc, zažívá psychické násilí, 90% vydírání, 82% kontrolu, 74% fyzické násilí, 15% stalking. Tato čísla vnímáme jako varovná a obzvláště u těchto forem násilného chování nepodceňujeme význam právě moderních komunikačních technologií, u kterých jde navíc vývoj někdy až dramaticky rychle. S útoky se setkávají nejen klientky, ale i celá organizace, která s touto cílovou skupinou žen pracuje. Jsme proto rády, že jsme se díky projektu Stop násilí v on-line prostředí podpořeným Nadací Avast mohly vzdělávat v bezpečnostních tématech týkající se online prostředí: při využívání počítačů, tabletů, chytrých telefonů. Podařilo se nám získat pomoc těch nejpovolanějších – odborníků ze společnosti AVAST Software, s.r.o. Společnost AVAST je jednou z nejúspěšnějších českých firem a jedním z lídrů na trhu v oblasti počítačové a mobilní bezpečnosti. V roce 2016 měla společnost AVAST více než 400 milionů uživatelů po celém světě. Spolupráce si ceníme o to více, že se nejedná o první projekt, který byl touto společností, konkrétně Nadačním fondem AVAST podpořen. Více informací a výstup z projektu najdete zde: http://rosa-os.cz/projekty/dalsi-projekty/

Posted in Novinky, Pro média, Projekty, Tiskové zprávy.