Kybergrooming nejvíc ohrožuje mladé dívky a osamělé ženy

Kybergrooming  je variantou sexuálního zneužívání, při kterém sexuální agresor navazuje kontakty s obětí pod smyšlenou identitou na sociálních sítích za účelem jejího následného vylákání na místo skutečného setkání, kde dochází nejčastěji ke znásilnění, pohlavnímu zneužití nebo nucení k výrobě pornografie. Kybergroomeři cílí nejčastěji na dětské oběti, které jsou zranitelnější, mohou jimi však být i dospělé oběti (zejména ženy). Součástí kybergroomingu může být také kyberšikana.

Kybergrooming je chování uživatelů internetových komunikačních prostředků, které má za cíl získat důvěru oběti. Jedná se o druh psychické manipulace. Důvěra oběti je následně zneužita, typicky je oběť vylákána na osobní schůzku, kde je sexuálně napadena. 

Nejprve si agresoři vybírají oběť. Při výběru své oběti využívají informace, které potenciální oběť sama na sociálních sítích sdílí. Dle těchto informací následně upravují svůj profil, aby tím mohli nalákat svou oběť. Kontakt agresor poté navazuje prostřednictvím komunikačních platforem na sociálních sítích,  vytváří důvěru a snaží se o izolaci oběti. Mezitím se pokouší postupně snížit citlivost k sexuálním tématům tím, že se k tomu postupně přesměruje hovor, posílá oběti své intimní fotografie či videa nebo se snaží přesvědčit oběť, aby mu obdobné materiály poslala. Po navázání důvěrného vztahu, kybergroomer může vyzvat svou oběť ke skutečnému setkání za účelem znásilnění, pohlavního zneužití nebo výrobě pornografie.

Obětí kybergroomingu se může stát prakticky kdokoliv, ale nejohroženější skupinou jsou dívky ve věku 11-17 let, které jsou osamělé, důvěřivé a neznalé rizik zneužívání anonymního internetového prostředí, dále pak ženy, které jsou osamělé, strádají nedostatkem lásky a pozornosti a tráví hodně volného času v on-line prostředí.

Znaky kybergroomingu: 

° trpělivý postup kybergroomera – s obětí si vydrží psát i několik měsíců 

° lhaní a manipulace ze strany kybergroomera – často lže o své identitě 

° snaha kybergroomera získat citlivé informace a materiály, které jsou pak základem pro vydírání oběti 

° kybergroomer využívá různé strategie, jak s obětí navázat kontakt a vytvořit si s ní vztah: zrcadlení, vábení, uplácení, postupné zavádění sexuální tematiky do hovoru a další formy manipulace 

 

Posted in VÍŠ, KDO TĚ SLEDUJE?.